فایل جدید

معرفی دوره آموزشی پایه تحلیل تکنیکال

محصول رایگان

دوره آموزشی پایه تحلیل تکنیکال در یک جلسه

چگونه با ده میلیون تومان

در سه سال

میلیاردر شویم؟

Slide thumbnail

دوره قانون پلیکان

محصول آموزشی

فوق العاده

Slide thumbnail

معرفی

دوره قانون پلیکان

داستان تولد گروه تحلیلاتی بحر

سال ۱۳۸۲ زمانیکه هنوز دانشجوی مهندسی مکانیک بودم با بورس آشنا شدم. تازه توی شهر کرمان تالار بورس زده بودند. اون زمانا باید حتما خرید و فروش رو توی تالار بورس انجام میدادی و تازه خودت هم نمی تونستی بخری یا بفروشی بلکه باید حتما کارگزار برات اینکارو میکرد.
من جزو ۷،۸ نفر اولی بودم توی شهر کرمان کد بورسی گرفته بودم، البته خانم کارگزاری که برام کد بورسی رو گرفت اینو گفت. ولی خوب از تعداد آدمی که توی تالار می نشستند و کد بورسی ۴رقمی من که تا الان ۲بار هم عوضش کردند ولی بازهم ۴ رقمی مونده میشه فهمید بیشتر از همین ۷ هشت نفر نبودند.